PEALEHT      |       TEENUSED      |        TOOTED      |  NÄIDISMAJA  |      KONTAKTID
Video majakarkassi valmimisest ühe päevaga:
Hetkel veel valmimisel olev näidismaja.
Maja valmib projektist - lõpuni Raksaman OÜ poolt.
Tegemist on madalenergiamajaga, ühepereelamu.
Majal on betoonplokkidest vundament ja puitkarkass. Maja fassaadiks tuleb voodrilaud ja katusele betoonkivi. Enne ehitust teostati geoloogilised uuringud, lähtudes sellest valiti vundamendi tüüp. Mõõdeti ka radooni taset ja projekteeriti drenaaz. Maja karkass valmib objektil kohapeal, fermid
on projekteeritud ja tellitud tsertifitseeritud fermitootjalt.
Igat ehitusetappi jälgib ka ehitusjärelvalve.

Majaga lähemalt tutvumiseks palume meiega ühendust võtta.
Raksaman OÜ / info@raksaman.ee / +372 510 86 75
Galerii: